Par skaitītājiem:

Latvijā ūdens patēriņa uzskaitei izmantojam Eiropas tirgum atbilstoši sertificētus skaitītājus, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Mēs piedāvājam ūdens skaitītājus, kuri ir aizsargāti no ārējām iedarbībām, ir ar augstu jūtību, ir iespējams uzstādīt ūdens skaitītājus ar attālinātu rādījumu nolasīšanu (tālvadību).

Ūdens skaitītāji uzskaita caurplūdušo ūdeni līdz +- 5% precizitātei. Ūdens skaitītājam ir tehniskā pase un tas ir atbilstoši marķēts. Ja Jums ir uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, tad tie saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīvajiem aktiem ir jāpārbauda reizi 4 gados. Uzskaites precizitāti var ietekmēt ūdens tīrība.

Sausā tipa skaitītājs

Skaitītājs sastāv no divām daļām, ciparnīcas un ūdens caurplūdes daļas, abas daļas ir savstarpēji savienotas.

Slapjā tipa skaitītājs

Slapjā tipa skaitītājs - Ciparnīca aiz bieza stikla atrodas ūdenī un ir savienota ar uzskaites mehānismu.

Dzīvokļa ūdens skaitītāju iedalījums dažādās precizitātes klasēs:

  • A klase – precīza ūdens uzskaite sākot no 60l/h
  • B klase – precīza ūdens uzskaite sākot no 30l/h
  • C klase – precīza ūdens uzskaite sākot no 15l/h

Marķējums tiek norādīts uz skaitītāja ciparnīcas.

C - Klases skaitītāji

Ūdens skaitītāja īpašības

C - klases skaitītāja galvenās īpašības:

  • Ciparnīca atrodas aiz bieza stikla.
  • Sausā un slapjā tipa skaitītājs, ciparnīcai ir tiešā piedziņa no rotora, nav magnētiskā sajūga.
  • Skaitītāja garums ir 110mm un 80mm.
Šo skaitītāju labās īpašības ir - uz tiem nevar iedarboties ar magnētiem un tīri mehāniski saspiest ciparnīcu. Reti tiek pieminēts ūdens zagšanas fakts.

Akas & Grodi un to veidi

Bieži tiek pieprasīta ūdens skaitītāja uzlikšana akā. Mēs piedāvājam šādu pakalpojumu! Mēs piedāvājam aku / grodu izveidi privātmājas teritorijā un uzstādām tajā ūdens skaitītāju.

Ir pieejama divu veidu aku izveide:

  • Betona grodu uzstādīšana
  • Plastmasas ūdens aka ar siltumizolāciju

Skaitītāju montāža Plastmasas akā

Plastmasas ūdens akas uzstādīšana un siltumizolācija – šajā gadījumā aka ir speciāli aprīkota. Aka var tikt uzstādīta teritorijā, kur ārējā gaisa temperatūra var sasniegt pat - 30ºC un sasaluma zona var būt līdz 1,5 m.

Ūdens skaitītājs atradīsies tuvu zemes līmenim (30-40 cm dziļumā no virsmas) un ūdens skaitītāja rādījumus nolasīt varēs ērti, kā arī ūdens skaitītāji aukstā laikā neaizsals.

Skaitītāju montāža
Betona grodā

Betona groda uzstādīšana.
Pie betona grodu uzstādīšanas / akas izveidošanas ir jāņem vērā fakts, ka grunts ūdens līmenis var būt ļoti augsts. Tas var apgrūtināt uzstādītā ūdens skaitītāja rādījumu nolasīšanu.

Ja ūdens līmenis ir augsts, nereti ūdens akā ir jāatsūknē. Piedāvājam risinājumu – uzstādīt paralēlo skaitītāju dzīvojamā mājā. Tiek veidots pārsegums ar apaļu caurumu (600 – 700 mm diametrs), uz tā tiek uzstādīta lūka, caur kuru tiek nodrošināta piekļuve akas izveidotajam konstrukcijai.