Siltuma Skaitītāji

Skaitītāju pārbaude / nomaiņa un to uzstādīšana

 

Siltuma skaitītāju izmaksas

Siltuma skaitītāja pārbaude

Pakalpojumus

Skaitītāju parametri un to demontāža / montāža

Cena apkures
sezonā

Cena pēc
apkures sezonas

Jūsu Dn 15 ½" siltuma skaitītāja pārbaude ( Qn=0,6; Qn=1,5 )

26.00 € 22.00 €

Nomaiņa uz jaunu siltuma skaitītāju

Pakalpojumus

Skaitītāju parametri un to demontāža / montāža

Cena

Nomaiņa uz jaunu Dn 15 ½" siltuma skaitītāju ( Qn=0,6; Qn=1,5 )

Ja Jūsu skaitītājs tiek atzīts par nederīgu ( cena ar montāžu, plombēšana un akta sastādīšana )
140.00 €

Siltuma skaitītāja nomaiņa ietilpst:

Meistara izsaukums un transporta izdevumi (gan pie montāžas, gan demontāžas)

Apkures sezonā, lai saglabātu siltumu Jūsu dzīvoklī tiek veikts pagaidu tehniskais savienojums.

Jūsu siltuma skaitītāja verifikācija sertificētā laboratorijā
 

Montāžas darbs (montāža/demontāža). Siltuma skaitītāja plombēšana.
 

Siltuma patēriņa skaitītāja verifikācija

Jūs saņemsiet sekojošus dokumentus:

  • Pieņemšanas - nodošanas eksplotācijā AKTS par siltuma patēriņa skaitītāja verifikāciju divos eksemplāros. Viena akta eksemplārs jāiesniedz savam namu apsaimniekotājam.
  • Siltuma patēriņa skaitītāja verifikācijas izziņa ( no laboratorijas )